Kjøpsvilkår

Betaling:

Betalingen skjer ved den valgte betalingsmetoden i kassen. Alle priser er inklusiv merverdiavgift (moms) og står oppført i Norske Kroner (NOK). Betalingsmåten er levert av VIPPS eller PayPal sammen med eventuelle opplyste partnere. Vi belaster for kjøpet med en gang det er registrert.

Partene:

Denne handelen skjer mellom Foreldreforeningen for Steinerskolen i Tromsø og kunden, identifisert via MinID som innlogget i VIPPS.

Kortbetaling:

Kortbetaling er akseptert av Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkort blir gjort direkte.

Vipps:

Betaling med VIPPS blir gjort gjennom mobilnummer, og verifisering av mobilbank-ID.

Frakt:

En fraktkostnad på 50 NOK vil bli lagt til alle bestillinger. Ved perioder kan det være kampanjer for fri eller redusert frakt.

Leveringsmetoder:

Vi leverer varene med egen transport som standard leveringsmetode.

Leveranser:


Ordre blir behandlet og prosessert i løpet av 1-3 dager. Leveransen skjer direkte til den adressen du har angitt ved bestilling.

Skadede varer og klager:

Når du får dine varer, er det viktig å sjekke at varene ikke er blitt skadet eller defekt. Skulle varen være skadet eller ødelagt, må du kontakte oss snarest mulig via e-post til ove@intrinsik.no for å få videre instruksjoner.

Refusjon:

Som kunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter du har mottatt varene. Garantien kan kun benyttes dersom varen(e) kan returneres i originalemballasje, og er i det vesentlige uforandret. Du har rett til å åpne pakken og prøve produktet, men det skal ikke brukes utover det. Om du skal benytte deg av garanti og /eller refusjon så sender du oss en epost på ove@intrinsik.no. OBS: Egentilpassede produkter som ikke kan selges på nytt kan fravike fra Norsk angrerett, ta uansett kontakt så skal det finnes en akseptabel løsning.

Plikt:

Hvis du utøver din rett til å avbryte kjøpet, vil vi tilbakebetale hele beløpet av varene så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen vi har mottatt varene. Du må betale returkostnadene selv når du sender varene i retur.

Se også forbrukerrådet eller fjernsalgslov

Personvern, sikkerhet og personopplysninger:

Det blir ikke lagret noen personopplysninger i løpet av kjøpsprosessen.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  1. Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  2. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  3. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.